İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
BilgiKent Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri - Bilgikent
 

Çağrı Merkezi Çözümleri

Çağrı Merkezi, bir kurumun ilişki içinde bulunduğu ve (müşteri, çalışan, bayi, tedarikçi vs.), öncelikle telefon olmak üzere teknolojinin getirdiği tüm iletişim biçimlerini (e-mail, faks, web vs.) kullanarak kurum ile etkileşim içinde olmasını sağlayan iletişim merkezlerine verilen addır. Teknolojinin gelişmesi ile iletişimin değişik biçimlerinin kullanılmasının getireceği yönetim zorluğu, tüm bu iletişimin tek bir merkez üzerinden yönetilmesini gerekli kılmaktadır.

Global dünyada müşteri Hizmetleri’nin ne derece önemli olduğu değişik bağımsız araştırma gruplarınca değerlendirilmiş, örneğin Meta Grup kurum ve şirketlerdeki müşteri kaybının %66'sinin müşteri hizmetlerindeki yetersizlikten kaynaklandığını belirlemiştir. Bununla birlikte, Gartner Grup'un yaptığı araştırma sonucu müşteri sadakatindeki %5'lik artısın şirket karlılığında %25 ile %100 arasında artışa yol açtığını belirlemesi de müşteriler ile iletişimin ne derece önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

Çağrı Merkezlerinin kurumlara sağlayacağı yararlar söyle özetlenebilir:

  • Kurum ile müşteriler arasında köprü görevi görür
  • Müşteri sadakatinin artmasına etkide bulunur
  • İletişim kontrollü ve kaliteli bir biçimde sağlanır
  • Düzenli ve sürekli veri akısına olanak tanır
  • Pazarlama faaliyetlerinin etkinleşmesine imkan tanır
  • Ürün ve hizmet iyileştirmeleri için geri besleme sağlar
  • Maliyetlere olumlu etki eder, verimlilik artar
  • Self servis hizmetlerin kullanılmasına destek olur
  • Gelir yaratmak için kullanılır, gelir artışına etki eder