Devam Reçetesi Uygulaması hk. önemli uyarı

Detaylar

Bilindiği gibi 2010 Sağlık Uygulama Tebliği’nce  raporlu hastaların 1 Şubat 2013 tarihinden itibaren almış oldukları reçetelerini 6 ay süreyle devam reçetesi olarak eczanelerden temin edebilmekteler. Tebliğ’in yayımlanmasından sonra birçok Eczacı Odası gibi biz de mevcut uygulamanın etik dışı davranışlara kapı açabileceği çekincemizi dile getirdik.

Yaşanan süreçte bazı eczanelerin hasta bilgisi dışında reçete girdiği ya da ilaçları hastaya önceden verdiği konusunda duyumlar alınmaktadır. Bu tür uygulamalar gerek mesleki suç gerekse Kurum ile yapılan Protokol gereği Sözleşme feshi nedeni olmaktadır.

Söz konusu devam reçetesi uygulamasının kaldırılması konusunda TEB de girişimlerde bulunmaktadır. Konuya gereken hassasiyetin gösterilmesini tüm meslektaşlarımızdan bekliyoruz.