“Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme Formu” hk.

Detaylar

BÖLGE ECZACI ODALARI İÇİN HAZIRLANAN RİSK DEĞERLENDİRME FORMU HAKKINDA

38.A.00.005081
02.05.2013

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: 21.03.2013 tarih ve 4638 sayılı yazımız,

İlgi'de kayıtlı yazımız ile,

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin “İşveren yükümlülüğü” başlıklı 5. maddesinin 1. Fıkrasının “İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır." şeklinde düzenlenmesi sebebi ile eczacılarımızın kendi eczanelerinin risk değerlendirmelerini yapabilmeleri için Birliğimiz tarafından Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme Formu oluşturulduğu belirtilmişti.

Aynı şekilde İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin yukarıda anılan “İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır." hükmü gereğince Bölge Eczacı Odalarımız için de Birliğimiz tarafından “Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme Formu” oluşturulmuş olup, forma FarmaInbox Reçete Tevzi Sistemi üzerinden ulaşabilmektedir.

Söz konusu form bölge eczacı odalarındaki farklılıklar, çalışanların sayısı ve her eczacı odasının risk değerlendirmelerinin farklı olabileceği göz önüne alınarak hazırlanmış olup, formun alt kısmında eczacı odalarımızın kendi Odalarına ait risk bilgilerini giriş yapabileceği alan da açılmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde söz konusu formların Odanız adına düzenlenmesi ve konuya ilişkin dosyalarınızda muhafaza edilmesi hususunda bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter